Magazyn Rolniczy Agro Profil łączy doświadczenie z nowatorskim podejściem, praktykę z teorią ukazując profesjonalizm w rolnictwie. Jesteśmy dumni z polskiego rolnika, gdyż od niego wielu, może się uczyć. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi artykułami z wiodących działów naszego czasopisma: uprawa i technika.

Stabilny i sprawny załadunek

Paleta niemieckich ładowarek fi rmy Kramer, które są budowane w Pfullendorfi e, wzbogaciła się o nowe modele. Zastosowane w nich rozwiązania techniczne sprawdzaliśmy podczas specjalnie zorganizowanych pokazów przez fi rmę Korbanek – generalnego dystrybutora tej marki w kraju. | Krzysztof Grzeszczyk 

Czytaj więcej

Wały na przedni TUZ

W celu stworzenia idealnych warunków do siewu i ograniczenia liczby przejazdów po polu przed tym zabiegiem można wspomóc działanie sekcji roboczych agregatów uprawowo-siewnych, montując na przednim TUZ ciągnika różnego rodzaju wały ugniatające. | Krzysztof Grzeszczyk  

Czytaj więcej

Czy opłaca się wykonywać analizy glebowe?

Zrównoważone nawożenie powinno uwzględniać systemy zarządzania składnikami pokarmowymi oparte na bilansach sporządzanych na podstawie zasobności gleb w przyswajalne składniki pokarmowe. | dr inż. Remigiusz Łukowiak, UP Poznań 

Czytaj więcej

Niewiele czasu na niełatwe decyzje

Każdej jesieni stajemy przez problem, co robić z ochroną ozimin. I tak jak stosowanie herbicydów w celu ograniczenia ilości chwastów i ograniczenia ich konkurencji z rośliną uprawną o wodę i składniki pokarmowe nikogo nie dziwi i w większości gospodarstw jest standardem, tak wprowadzenie na pola zbóż ozimych zabiegów fungicydowych do standardów nie należy. | dr inż. Zuzanna Sawinska, mgr inż. Jagoda Strzelińska,UP Poznań 

Czytaj więcej

Przenieść moc na koła

Silnik w ciągniku ma za zadanie dostarczyć moc i moment obrotowy do układu przeniesienia napędu. Jego ostatnim elementem jest koło przekazujące moment obrotowy na podłoże. Poniżej o zadaniach układu napędowego, ich rodzajach i konstrukcji. | dr inż. Marek Brennensthul, Instytut Inżynierii Rolniczej,UP Wrocław 

Czytaj więcej

Czy potrzebujemy nowych odmian roślin uprawnych?

Co roku pojawiają się nowe odmiany roślin, chociaż dostępnych jest wiele starszych, nieźle plonujących, odpornych na choroby i niekorzystne warunki klimatyczne. Czy rzeczywiście potrzebujemy wciąż nowych odmian? Takie pytania pojawiają się, gdy docierają do nas informacje o corocznej rejestracji kolejnych odmian roślin uprawnych. | Mikołaj Troczyński, PIN 

Czytaj więcej

Agregaty talerzowe

Rodzimi producenci maszyn rolniczych oferują szeroką gamę agregatów talerzowych. Zyskują one coraz większą popularność ze względu na szerokie możliwości ich zastosowania w pracach uprawowych. | Krzysztof Grzeszczyk 

Czytaj więcej

Bioróżnorodność czyli dlaczego rolnik powinien o nią dbać?

Wielkość plonu zależy od wielu czynników. Żyzność gleby, poziom nawożenia, potencjał odmiany, ilość opadów, wiedza rolnika – to tylko niektóre z nich. Przy nawet najbardziej sprzyjających warunkach produkcji plon z hektara ziemi jest jednak ograniczony. Na przykład zwiększając stopniowo nawożenie azotowe dojdziemy do punktu, w którym plon nie tylko nie będzie rosnąć, a wręcz przeciwnie – zacznie spadać. | mgr inż. Stanisław Świtek, dr Victoria Takacs, UP Poznań 

Czytaj więcej

Jesienne dokarmianie ozimin

Aby zebrać wysokie plony, trzeba już od jesieni zadbać o prawidłowe odżywienie ozimin. Oziminy w pełni ukażą zimotrwałość, jeśli będą w odpowiedniej fazie rozwojowej. | Remigiusz Waligóra 

Czytaj więcej