Grupa Azoty stawia na innowacyjne satelitarne technologie dla rolnictwa

Niebawem Grupa Azoty uruchomi pilotażowy program informujący gospodarstwa rolne o zachodzących zmianach w uprawach rolnych na podstawie obserwacji satelitarnych. W tej sprawie Grupa Azoty podpisała umowę z polskim startupem SatAgro.


W Polsce Grupa Azoty jest liderem, a także jedną z ważniejszych grup kapitałowych w branży nawozowo-chemicznej w Europie. W Unii Europejskiej zajmuje drugą pozycje w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz innych produktów, które są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu.
Firma SatAgro sp. z o.o. zajmuje się zautomatyzowanym przetwarzaniem danych satelitarnych na potrzeby indywidualnych rolników.
Polscy rolnicy dzięki tej innowacyjnej technologii będą mogli pozwolić sobie na bezpośredni dostęp do obserwacji satelitarnych NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej i Komisji Europejskiej (program Copernicus), a także prywatnych operatorów. Oferowany program pozwoli na skuteczne i sprawne zarządzanie własnym gospodarstwem, dzięki analizie danych historycznych oraz zdalnej obserwacji stanu upraw, wpływu pogody i zabiegów agronomicznych.
- Dane z aplikacji mogą przynieść rolnikom realne korzyści. Pozwalają na zwiększenie efektywności gospodarstwa poprzez precyzyjną aplikację nawozów, a także środków ochrony roślin. Co równie ważne, nowoczesne rozwiązania z jednej strony umożliwiają znaczące oszczędności, z drugiej zaś pozwalają realizować działania w sposób bardziej precyzyjny – podkreśla Piotr Zarosiński, dyrektor departamentu korporacyjnego handlu nawozami.
Celem współpracy Grupy Azoty z SatAgro sp. z o.o. jest pokazanie jak wiele można osiągnąć dzięki dynamicznie rozwijającemu się sektorowi kosmicznemu. W efekcie dostarczone informacje dla gospodarstw rolnych pozwolą przede wszystkim na racjonalną gospodarkę nawozami, a także przyniosą korzyści finansowe.